המלצות למשימות פדגוגיות מתוקשבות

לפניכם המלצות למשימות פדגוגיות מתוקשבות, אליהם תוכלו להפנות את התלמידים בעת תרגילי למידה מרחוק בחירום.

בתי ספר יסודיים

ספקי תוכן דיגיטלי, שרכש בית הספר

בתי ספר על יסודיים

ספקי תוכן דיגיטלי, שרכש בית הספר