למידה מרחוק בחירום

מחוז חיפה

תרגיל למידה מרחוק בחירום הנו חלק מהיערכות לשעת חירום ותרגילי ההתגוננות הארציים. השימוש בסביבה מקוונת ולמידה מרחוק, בחירום כמו בשגרה, מהווים תחליף למסגרת הפעילות הלימודית, כאשר התלמידים ו/או המורים אינם יכולים להגיע לבית הספר

(חוזר מנכ"ל תשעה/2ב 5.4-10 נוהלי שעת חירום במערכת החינוך).

במחוז חיפה כל בית ספר ישתתף בשני תרגילים - תשע"ט

תרגיל מחוזי - הכנה ללמידה מרחוק בחירום- (כל בית ספר יבחר לו יום במהלך שבוע התרגול המחוזי) 16-20/12/2018

תרגיל ארצי למידה מרחוק בחירום- יום שלישי, 12 במרץ 2019

במהלך התרגיל יפעלו התלמידים מהבית החל מהשעה 14:00 עד 22:00 . במהלך התרגיל ינהלו המורים והתלמידים שיח מקוון במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ויתנסו בשימוש במערכות שונות ללמידה מרחוק, תוך ביצוע פעילות לימודית מתו

תרגיל למידה מרחוק בחירום ארצי - מחוז חיפה 12.03.19

שידורי אקדמייה ברשת, שידור חי בזמן התרגיל.

להרשמה לשידורי תרגיל החירום הארצי

נתקלתם בבעיה!

נא לפנות לרכזת תחום הלמידה מרחוק בחירום, סוהה זחלקה

טלפון: 0506840946 , מייל: zsuha.design@gmail.com