למידה מרחוק בחירום

מחוז חיפה

תרגיל למידה מרחוק בחירום הנו חלק מהיערכות לשעת חירום ותרגילי ההתגוננות הארציים. השימוש בסביבה מקוונת ולמידה מרחוק, בחירום כמו בשגרה, מהווים תחליף למסגרת הפעילות הלימודית, כאשר התלמידים ו/או המורים אינם יכולים להגיע לבית הספר

(חוזר מנכ"ל כ"ו בטבת תשע"ט נוהלי שעת חירום במערכת החינוך).

בתי ספר במחוז חיפה משתתפים

תרגיל ארצי - 3/3/2020

בין השעות 14:00 ועד השעה 20:00


במהלך התרגיל יפעלו התלמידים מהבית החל מהשעה 14:00 עד 22:00 . במהלך התרגיל ינהלו המורים והתלמידים שיח מקוון במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ויתנסו בשימוש במערכות שונות ללמידה מרחוק, תוך ביצוע פעילות לימודית מתוקשבות

נתקלתם בבעיה!

נא לפנות לרכזת תחום הלמידה מרחוק בחירום, סוהה זחלקה

טלפון: 0506840946 , מייל: zsuha.design@gmail.com