למידה מרחוק בחירום

מחוז חיפה

תרגיל למידה מרחוק בחירום הנו חלק מהיערכות לשעת חירום ותרגילי ההתגוננות הארציים. השימוש בסביבה מקוונת ולמידה מרחוק, בחירום כמו בשגרה, מהווים תחליף למסגרת הפעילות הלימודית, כאשר התלמידים ו/או המורים אינם יכולים להגיע לבית הספר

(חוזר מנכ"ל תשעה/2ב 5.4-10 נוהלי שעת חירום במערכת החינוך).

בתי ספר במחוז חיפה משתתפים

10.3.19, תרגיל ארצי למידה מרחוק בחירום - יום ראשון

בין השעות 14:00 ועד השעה 22:00* לדווח על ביצוע התרגיל עד ליום שלשי 12.3.19


במהלך התרגיל יפעלו התלמידים מהבית החל מהשעה 14:00 עד 22:00 . במהלך התרגיל ינהלו המורים והתלמידים שיח מקוון במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ויתנסו בשימוש במערכות שונות ללמידה מרחוק, תוך ביצוע פעילות לימודית מתו

תרגיל למידה מרחוק בחירום ארצי - מחוז חיפה 10.03.19

שידורי אקדמייה ברשת, שידור חי בזמן התרגיל.


נתקלתם בבעיה!

נא לפנות לרכזת תחום הלמידה מרחוק בחירום, סוהה זחלקה

טלפון: 0506840946 , מייל: zsuha.design@gmail.com