משך הפעילות ביחידה כ-38 שעות (כולל 10 שעות של מבוא לאקולוגיה)

מתאים לכיתות – יסודי/חט"ב-תיכון

קישור לתכנית הלימודים – ביולוגיה (יסודי וחט"ב), ביולוגיה (תיכון), מדעי הסביבה (תיכון)

סוג ההשתתפות בפרויקט המדע האזרחיאיסוף נתונים/עיבוד נתונים/ניתוח נתונים/שיתוף נתונים

מיומנויות – חקר מדעי (שאילת שאלות, השערת השערות, תכנון מערך החקר, ביצוע, עיבוד ממצאים והסקת מסקנות, הצגת תהליך החקר)

ערכים – אהבת הדעת/צדק חברתי, מעורבות חברתית ואזרחית, תרומה למדע, ומחויבות לטבע ולסביבה

בעקבות בעלי חיים

המגוון הביולוגי נמצא בירידה תלולה ועקבית במאה האחרונה ועולה הצורך בבניית כלים לניטור מהיר ויעיל של המערכות האקולוגית שמסביבנו (Butchart et al., 2010). כדי להעריך את המצב של מערכות אקולוגיות יש צורך בהיקף נתונים גדול הן בזמן והן במרחב. לשם כך יש לפתח שיטות יצירתיות על מנת לאסוף כמות נתונים גדולה. מדע קהילתי הינו תהליך המאפשר לקהילה להשתתף במחקר שמוביל חוקר מיומן. בעבור החוקר זהו כלי חשוב להגיע לכמות גדולה של מידע בזמן ובמרחב, ובעבור המשתתף זוהי הזדמנות להכיר את העולם האקדמי וידע מקצועי מהשדה ולהתלבט עם החוקר אל מול תצפיותיו בשדה (Silvertown, 2009). השימוש והתפוצה הגדולה של הטלפונים החכמים מזמן כוח מחשוב ומערך החיישנים הרחב מרחיב עוד יותר את ההזדמנות למחקר בשיטות של מדע אזרחי (Zilli, Rogers, & Merrett, 2015).

במהלך פרויקט זה יחשפו הלומדים למחקר מדעי אקולוגי הכולל הבנת תהליכי חקר, דיון בסוגיות במהות המחקר המדעי כגון מהימנות נתונים ותוקף מסקנות וכן, ישתתפו בביצוע מחקר מדעי.