งานสวัสดิการและสวัสดิภาพ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1

NAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

เงินสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ภาพกิจกรรมการใช้ความช่วยเหลือและบำรุงขวัญกำลังใจ

นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดเคารพศพ และพิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ใบ เจดีย์ศรี อายุ 84 ปี มารดาของ คุณศิริพรรณ ยารังษี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ วัดมณเทียร ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน

  • นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ ที่โรงพยาบาลน่าน วันที่ 11 กันยายน 2561

กองทุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ภาพกิจกรรมกองทุนสพป.น่าน เขต 1

  • นายอัศรายุทธ์ ศรีใจอินทร์ และคณะมอบเงินกองทุนสพป.น่าน เขต 1 เพื่อช่วยเหลือ เด็กหญิงมัลลิกา แก่นจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 และเด็กชายวรสรณ์ แก่นจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาน่าน เขต 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านคำเรือง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน บ้านประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
  • นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน 1 และคณะมอบ ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนางสาววาสนา แสงคำ ผอ.รร.บ้านโป่งคำ เพื่อช่วยเหลือเด็กชายณัฎฐกร บังเมฆ นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนบ้านโป่งคำ อ.สันติสุข ที่บ้านประสบอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561