กลุ่มกฎหมายและคดี

ประชาสัมพันธ์

การแสวงหาผลประโยชน์จากนักเรียน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับการแสดงออกทางการเมือง

สพป.น่าน เขต 1 ต้านทุจริต

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ภาพบรรยากาศการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ

1.วินัยของข้าราชการครู.ppt
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บทความทางวิชาการ

คู่มือการจัดการร้องเรียนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กฎหมาย ระเบียบ กฏ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎ ก.ค.ส. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1