หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม การตรวจสอบทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม พัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีใหม่ นำร่องให้แก่สถานศึกษาต้นแบบทางการเงินและบัญชี ประจำปี 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


กฎหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบระบบโปรแกรมบัญชี

ประชุมสถานศึกษาต้นแบบ

ให้ความรู้การใช้เช็ค

ให้ความรู้การใช้เช็ค

อบรมด้านตรวจสอบภายในมุฑิตาจิต เครือข่ายที่ 16