ร่วมกิจกรรมวันจักรี

กิจกรรมวันสงกรานต์

ต้อนรับคณะสพป.สุโขทัย 1

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

รับคณะดูงานจากสพป.พิษณุโลก

ศึกษาดูงานสพป.ลำพูน 1

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

กิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งชาติ

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน