Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України"Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів" в Університеті розроблений “Порядок призначення соціальних стипендій у Львівському національному університеті імені Івана Франка”. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які навчаються на очній (денній) формі навчання за державним замовленням та, які за результатами навчального семестру:

  • не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання;
  • не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);
  • не перебувають в академічній відпустці.

Які документи потрібно подавати?

Усі студенти з числа категорій нижче повинні подати наступні копії документів:

- копія паспорта громадянина України;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

- копія студентського квитка (у разі неможливості подачі копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в Університеті);

- копії додаткових документів відповідно до категорій.

Які категорії студентів мають право на отримання соціальної стипендії?

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно зі статтею 62 Закону України “Про вищу освіту” (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18) статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15).

Студенти даної категорії додатково подають такі документи до перелічених вище: -копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

-копія свідоцтва про смерть батьків або довідку з РАГСу про те, що відомості про батька записані згідно з ст.135 Сімейного кодексу України (відомості про батька записані за вказівкою матері), або рішення суду про позбавлення батьківських прав, або рішення суду про визнання зниклими безвісті осіб.

Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху

2. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#n109)

Студенти даної категорії додатково подають такі документи до перелічених вище: --копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка.

Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху

3. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-17)

Студенти даної категорії додатково подають такі документи до перелічених вище: довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи; копію атестата про здобуття середньої освіти;

У разі неможливості подання особами із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи.

Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху

4. Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-17)

Студенти даної категорії додатково подають такі документи до перелічених вище: довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи; акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1; копію довідки медико-соціальної експертизи;

копію свідоцтва про смерть батька (матері);

У разі неможливості подання особами із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи.

Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху

5. Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12), та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18)

Студенти даної категорії додатково подають такі документи до перелічених вище:

копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

копію довідки про безпосередню участь в АТО;

довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій.

Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху

6. Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18)

Студенти даної категорії додатково подають такі документи до перелічених вище:

копію свідоцтва про смерть батька (матері);

документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

копію довідки медико-соціальної експертизи.

Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху

7. Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18)

Студенти даної категорії додатково подають такі документи до перелічених вище:

копію свідоцтва про смерть батька (матері);

копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення ліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху

8. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” у заяві обов’язково вказують.

Студенти даної категорії додатково подають такі документи до перелічених вище:

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

9. Дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I-III групи;

Студенти даної категорії додатково подають такі документи до перелічених вище:

копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи.

10. Студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

Студенти даної категорії додатково подають такі документи до перелічених вище:

довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Студентам, які є інвалідами по зору і слуху, додатково потрібно подати копію посвідчення інваліда або довідки до акту огляду МСЕК по зору і слуху.

11. особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 року №218-IV (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-15)

З чого почати оформляти стипендію та який порядок дій для подачі документів?

1. Визначити до якої пільгової категорії студентів Ви належите;

2. Зібрати пакет основних та додаткових документів (оригінали та копії);

3. У 125 аудиторії Головного корпусу (вул. Університетська,1) написати заяву на соціальну стипендію та прикріпити до неї копії необхідних документів;

4. Завірити копії документів у Студентському відділі кадрів (104 ауд., вул. Університетська,1);

5. Принести готовий завірений комплект документів до методистів деканату економічного факультету (кім. 206, просп. Свободи, 18).