Afhankelijk van de grote van het project, maken wij gebruik van projectmatig werken deze bestaat uit de volgende fasering:

1. Voorstudie

2. Functioneel ontwerp (FO)

3. Technisch ontwerp (TO)

4. Ontwikkeling

5. Testen

6. Oplevering

7. Evaluatie

Voorstudie

Tijdens de voorstudie is het de bedoeling om samen met de gebruiker vast te leggen wat er uiteindelijk dient “uitgevoerd” te worden. Of anders gezegd, het moet trachten een antwoord te geven op de vraag: wat wil de gebruiker en wat moet er gebeuren om dit te bereiken ?

Het resultaat van de voorstudie mondt dan ook uit in een projectopdracht of offerte waarin beschreven het volgende beschreven staat:

1. Wat gaat er/wat gaat er niet gebouwd worden ?

2. Wie gaat er mee werken en wat is hun rol-bevoegdheid ?

3. Wat is hun beschikbaarheid, kennis, ervaring, kwaliteiten (goeie mix aan denkers, practici en inspirators)

4. Wat hebben we nodig ?

5. Hoeveel gaat dit kosten ?

6. Wanneer wordt er opgeleverd, al dan niet gefaseerd ?

7. Welke testmethodiek wordt er toegepast ?

8. Wat kan er fout lopen ?

9. Op welke frequentie wordt een status gerapporteerd ?

Functioneel en technisch ontwerp

In het functionele ontwerp worden afspraken vastgelegd omtrent het functioneren van de nieuwe toepassing. In het technische ontwerp wordt het functionele ontwerp technisch in detail beschreven.

Ontwikkeling

In deze fase wordt het technische ontwerp gerealiseerd. Tijdens deze fase wordt er gebruikt gemaakt van de volgende lifecycle:

Testen, opleveren en evaluatie

Tijdens het testen wordt er gebruik gemaakt van het testprotocol. In dit documenten staan de punten die zijn vastgelegd in het functionele ontwerp, u als klant bepaald of de test succesvol is afgerond.

Opleveren, zoals het overdragen project documenten en eventuele handleidingen.

Evaluatie, graag willen wij uw mening horen over de realisatie van het project.