ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.

การ Login เข้าระบบใช้ Username : เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน

และ Password เป็นรหัสนักศึกษา หรือ วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) เช่น 01011991

การติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร

รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร เช่น ผลการแสดงความจำนงเข้ารับประสาทปริญญาบัตร การรายงานตัว ลำดับการถ่ายภาพ หมายเลขที่นั่ง การแต่งกาย
สถานที่ฝึกซ้อม และกำหนดการได้ที่ www.eau.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดอื่นๆ
ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ สำนักบริการการศึกษา
083-117-8885 / 081-642-4487

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ เพิ่มกลุ่ม Line LINE Official Account :>

เพื่อรับข่าวสารและประกาศต่างๆ เกี่ยวกับพิธีปริญญาบัตรได้เลยค่ะ