พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตร วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้สำเร็จเข้าระบบแสดงความจำนง 735 ราย.xlsx

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร-18-05-65.xlsx

การแสดงความจำนงเข้ารับประสาทปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแสดงความจำนงเข้ารับประสาทปริญญาบัตรได้ที่

แจ้งความจำนงเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565
การ Login เข้าระบบใช้ Username เป็นหมายเลขบัตรประชาชน
และ Password เป็นรหัสนักศึกษา เช่น 60111111 หรือ วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) เช่น 01012530

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรนำส่งเอกสารดังนี้

  • ผู้สำเร็จการศึกษาที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม ให้ส่งใบรับรองผลการฉีดวัคซีนและผลการตรวจ ATK ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

หรือ

  • ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ฉีดวัคซีน หรือผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม ให้ส่งผลตรวจ RT-PCR ของวันที่ 20 เมษายน -15 พฤษภาคม 2565 จากโรงพยาบาล

การนำส่งเอกสารผลตรวจ RT-PCR/ใบรับรองผลการฉีดวัคซีนและผลการตรวจ ATK ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มายังมหาวิทยาลัย โดยขอให้ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ผ่าน Line OA คลิก https://lin.ee/wuy8cIA

เมื่อทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของผลตรวจ ***บัณฑิตจะได้รับผลยืนยันทาง LIne กรุณา Capture ข้อความใน LINE OA ที่ได้รับเป็นภาพและนำมาแสดงที่ชั้น 4 ห้องจัดพิธีฯ ก่อนการถ่ายรูปหมู่***


การติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร

สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ Line OA >>>>>>
ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.