พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2566

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การแสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญาบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม-30 กันยายน 2666 และสามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญาบัตร ได้ที่ 

https://www.student-eau.com/graduation/

โดยใช้ Username เป็นหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

และ Password เป็นรหัสนักศึกษา เช่น 60111111 หรือ วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) เช่น 01012530

หากผู้สำเร็จการศึกษาไม่แจ้งความจำนง

ถือว่าผู้สำเร็จการศึกษาไม่ประสงค์ข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ทั้งนี้ผู้ที่ไม่สามารถแสดงความจำนงเข้ารับประสาทปริญญาบัตรผ่านระบบแจ้งความจำนงฯ หรือ หน้าจอจะแสดงข้อความชี้แจง

 สามารถสอมถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : @070bzkev  หรือคลิกเพิ่มเพื่อน https://page.line.me/070bzkev

สอบถามรายละเอียดอื่นๆ 

ในวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ที่หมายเลขโทรศัพท์ สำนักบริการการศึกษา 02-577-1028 

ต่อ  112, 113, 293 / 081-642-4487