Universitatea de Vest din Timişoara

Facultatea de Matematica şi InformaticăAdmitere Licenţă 2019

ADMITERE - sesiunea Septembrie 2019

Domeniul Matematică:

  • Matematică - Număr locuri bugetate: 6, Număr locuri cu taxă: 40
  • Matematică informatică - Număr locuri bugetate: 8, Număr locuri cu taxă: 50

Domeniul Informatică

  • Informatică - Număr locuri cu taxă: 18
  • Informatică (în limba engleză) - Număr locuri cu taxă: 30
  • Informatică aplicată - Număr locuri cu taxă: 35

Calendarul admiterii

 • Inscrieri: 5-6.09.2019, 9.09.2019 (orele 9:00-16:00), 10.09.2019 (orele 9:00-12:00), sala 032 (parter, sediul UVT, blvd. Vasile Pârvan, nr 4)
 • Proba scrisă (obligatorie pentru domeniul Informatică): 10.09.2019, orele 15:00-18:00
 • Afișarea rezultatelor de la proba scrisă: 11.09.2019, ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor: 11.09.2019 (orele 15:00-17:00), sala 236
 • Afișarea rezultatelor examenului de admitere: 11.09.2019, ora 21:00
 • Confirmări: 12.09.2019 (orele 9:00-16:00), 13.09.2019 (orele 9:00-12:00), sala 032

CAZĂRI STUDENȚI ANUL I

Studenții care se regăsesc în listă sunt rugați să confirme, până în 4 septembrie 2019, locul de cazare obținut prin completarea formularului de confirmare

EXAMEN ADMITERE

Rezultatele finale ale concursului de admitere

NOTĂ:

 • In urma reclasificării finale, unii candidați au fost transferați pe un loc mai apropiat de opțiunile specificate la înscriere
 • Candidații admiși pe locurile cu taxă care nu au achitat încă avansul de 30% (900 lei) trebuie să îl achite până cel târziu în 30 iulie 2019.
 • Avansul se poate achita la caseria UVT, online sau prin bancă (BCR, Banca Transilvania - conform procedurii UVT, caz în care este obligatorie transmiterea dovezii plății la admitere.fmi@e-uvt.ro ). Codul pentru achitarea avansului este 33FMIM - pentru domeniul Matematică si 33FMII - pentru domeniul Informatică (pentru detalii puteți consulta https://admitere.uvt.ro/plata-taxelor-admitere/)

EXAMEN ADMITERE

Rezultatele concursului de admitere după etapa a III-a de confirmări

NOTĂ:

 • Candidații admiși pe locurile cu taxă care nu au achitat încă avansul de 30% (900 lei) trebuie să îl achite până cel târziu în 30 iulie 2019.
 • Avansul se poate achita la caseria UVT, online sau prin bancă (BCR, Banca Transilvania - conform procedurii UVT, caz în care este obligatorie transmiterea dovezii plății la admitere.fmi@e-uvt.ro ). Codul pentru achitarea avansului este 33FMIM - pentru domeniul Matematică si 33FMII - pentru domeniul Informatică (pentru detalii puteți consulta https://admitere.uvt.ro/plata-taxelor-admitere/)

EXAMEN ADMITERE

Rezultatele concursului de admitere după etapa a II-a de confirmări

NOTĂ:

 • Candidaţii declaraţi admişi care nu au confirmat locul în primele două etape, au obligaţia ca până la data de 27 iulie 2019, ora 14 să confirme statutul de admis prin achitarea taxei de confirmare (150 lei) . Cei admişi pe locuri cu finanțare de la buget, trebuie să depună diploma de bacalaureat în original la Sala 045C - sediul UVT.
 • În data de 27 iulie 2019, ora 21, se vor afişa rezultatele perioadei III de confirmări. Eventualele locuri la buget disponibilizate prin neconfirmare vor fi ocupate, în ordinea mediilor, de către candidații care au confirmat deja locul cu taxă și au depusă la dosarul de admitere diploma de bacalaureat în original.
 • Taxa de înmatriculare se poate achita la caseria UVT, online sau prin bancă (BCR, Banca Transilvania - conform procedurii UVT, caz în care este obligatorie transmiterea dovezii plății la admitere.fmi@e-uvt.ro până la ora 16). Codul pentru achitarea taxei este 22FMIM - pentru domeniul Matematică si 22FMII - pentru domeniul Informatică (pentru detalii puteți consulta https://admitere.uvt.ro/plata-taxelor-admitere/)

Atenție - Confirmarea pentru ambele domenii (Matematică și Informatică) presupune achitarea taxei de înmatriculare pentru fiecare domeniu in parte.

 • Candidații admiși pe locurile cu taxă vor achita avansul de 30% (900 lei) în momentul înmatriculării.

EXAMEN ADMITERE

Rezultatele concursului de admitere după etapa I de confirmări

(* candidații potențial admiși nu pot confirma încă dar pot fi admiși în următoarele runde ca urmare a disponibilizării unor locuri )

NOTĂ:

 • Candidaţii declaraţi admişi care nu au confirmat locul în prima etapă, au obligaţia ca până la data de 26 iulie 2019, ora 16 să confirme statutul de admis prin achitarea taxei de confirmare (150 lei) . Cei admişi pe locuri cu finanțare de la buget, trebuie să depună diploma de bacalaureat în original la Sala 045C - sediul UVT.
 • Candidaţii care nu respectă obligaţiile de mai sus vor fi consideraţi retraşi, iar Comisia de admitere actualizează listele candidaţilor admişi în regim fără taxă şi cu taxă.
 • În data de 26 iulie 2019, ora 20, se vor afişa rezultatele perioadei II de confirmări.
 • Taxa de înmatriculare se poate achita la caseria UVT, online sau prin bancă (BCR, Banca Transilvania - conform procedurii UVT, caz în care este obligatorie transmiterea dovezii plății la admitere.fmi@e-uvt.ro până la ora 16). Codul pentru achitarea taxei este 22FMIM - pentru domeniul Matematică si 22FMII - pentru domeniul Informatică (pentru detalii puteți consulta https://admitere.uvt.ro/plata-taxelor-admitere/)

Atenție - Confirmarea pentru ambele domenii (Matematică și Informatică) presupune achitarea taxei de înmatriculare pentru fiecare domeniu in parte.

 • Locul cu taxă confirmat la un domeniu în această rundă oferă posibilitatea ocupării unui loc bugetat în runda următoare, în limita locurilor disponibilizate prin neconfirmare.
 • Candidații admiși pe locurile cu taxă vor achita avansul de 30% (900 lei) în momentul înmatriculării.

EXAMEN ADMITERE - 21 iulie 2019

Rezultatele concursului de admitere

(* candidații potențial admiși nu pot confirma încă dar pot fi admiși în următoarele runde ca urmare a disponibilizării unor locuri )

NOTĂ:

 • Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca până la data de 25 iulie 2019, ora 16 să confirme statutul de admis prin achitarea taxei de confirmare (150 lei) . Cei admişi pe locuri cu finanțare de la buget, trebuie să depună diploma de bacalaureat în original la Sala 045C - sediul UVT.
 • Candidaţii care nu respectă obligaţiile de mai sus vor fi consideraţi retraşi, iar Comisia de admitere actualizează listele candidaţilor admişi în regim fără taxă şi cu taxă.
 • În data de 25 iulie 2019, ora 20, se vor afişa rezultatele perioadei I de confirmări.
 • Taxa de inmatriculare se poate achita la caseria UVT sau prin banca (BCR, Banca Transilvania - conform procedurii UVT). Codul pentru achitarea taxei este 22FMIM - pentru domeniul Matematică si 22FMII - pentru domeniul Informatică (pentru detalii puteți consulta https://admitere.uvt.ro/plata-taxelor-admitere/)

Atenție - Confirmarea pentru ambele domenii (Matematică și Informatică) presupune achitarea taxei de înmatriculare pentru fiecare domeniu in parte.

 • Locul cu taxă confirmat la un domeniu în această rundă oferă posibilitatea ocupării unui loc bugetat în rundele următoare, în limita locurilor disponibilizate prin neconfirmare.
 • Candidații admiși pe locurile cu taxă vor achita avansul de 30% (900 lei) în momentul înmatriculării.

EXAMEN ADMITERE - 21 iulie 2019

Rezoluție contestații

EXAMEN ADMITERE - 21 iulie 2019

Rezultate la proba scrisă

Eventualele contestații se pot depune, marți 23 iulie 2019, între orele 9:00 și 12:00 la Secretariatul Facultății de Matematică și Informatică (cam 236, etaj 2). Nota se modifică numai dacă între nota inițială și cea de după recorectare este o diferență mai mare sau egală cu 0,5. Dacă nota inițială este mai mare sau egală cu 9,00 atunci orice diferență duce la modificarea notei. Nota modificată va fi nota finală a probei scrise.

Perioada I de confirmări: 24 iulie 2019, ora 9:00 - 25 iulie 2019, ora 16 (în sala 045C - parter - sediul UVT, blvd. Vasile Pârvan, 4)

EXAMEN ADMITERE - 21 iulie 2019

Subiecte și barem de corectare

Rezultatele la proba scrisă vor fi afișate, luni, 22 iulie 2019, ora 19.

EXAMEN ADMITERE - 21 iulie 2019

Repartizarea candidaților în săli

Toate sălile sunt în clădirea Universității de Vest din Timișoara - blvd. Vasile Pârvan, nr 4:

 • A02, A03 și AM - parter
 • A12 și A13 - etajul I
 • A31, A32 și A33 - etajul III

Candidații trebuie să fie prezenți în sală la ora 8:30. Examenul începe la ora 9:00


CALENDARUL ADMITERII

Perioada de înscriere:

 • 11 iulie - 20 iulie 2019

Proba scrisă (obligatorie pentru domeniul Informatică):

 • 21 iulie 2019, ora 9

Afişarea notelor la proba scrisă:

 • 22 iulie 2019, ora 19

Mai multe detalii aici

Numărul de locuri bugetate și cu taxă


In atenția candidaților care NU plătesc taxa de înscriere la casieria UVT

Toți candidații care plătesc taxa de înscriere prin transfer bancar sau alte modalități de plată sunt rugați să trimită o copie a dovezii de plată prin e-mail la admitere.fmi@e-uvt.ro.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

(toate documentele vor fi incluse într-un dosar plic)

1. cerere de înscriere (formular tip);

2. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta)***;

PRECIZARE: neprezentarea diplomei de bacalaureat în original, în etapa de confirmări, va conduce la descalificarea celor în cauză de la forma de învăţământ fără taxă.

3. adeverinţa medicală de la medicul de familie***;

4. 3 fotografii color tip buletin de identitate;

5. certificatul de naştere și cartea de identitate (C.I.) ***;

6. acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere***;

7. diploma/diplomele pentru candidaţii care au obţinut premii la concursurile menționate în Metodologia de admitere la Art. 14-18 precum și la secțiunea Examen de admitere***;

8. diploma de licenţă (diploma echivalentă cu aceasta) și foaia matricolă pentru absolvenţii cu diploma de licenţă care doresc să urmeze o a doua specializare***;

9. dovada de cunoaştere a limbii engleze pentru cei care optează la programul de studii Informatică în limba engleză, conform condiţiilor din Metodologia de admitere de la Art. 25 ***;

10. certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română (cerut doar cetăţenilor străini pentru programele de studii în limba română), eliberat de către instituţii abilitate de M.E.N.;

11. absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2019 care concurează pe locuri fără taxă trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat (formular tip);

12. Anexa 1 și Notă de informare cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal (formular tip);

***în original sau în copie certificată conform cu originalul la facultate sau copie legalizată, la notariat


ANUNŢURI PREGĂTIRE PENTRU ADMITERE

 • Ultima sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
  • Sâmbătă, 25 mai 2019
   • Matematică: ora 10 -11:50
   • Informatică: ora 12:20-14:10
  • in sala 045C (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
  • Tematica: recapitulare, exemple de subiecte de examen (vezi exemplele de la Examen de admitere)
  • la ora 12:00 va avea loc premierea participanților la Concursul FMI
 • A noua sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
  • Sâmbătă, 13 aprilie 2019
   • Informatică: ora 10 -11:50
   • Matematică: ora 12:10-14:00
  • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
  • probleme propuse Matematica si Indicații
 • A opta sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
  • Sâmbătă, 30 martie 2019
   • Informatică: ora 10 -11:50
   • Matematică: ora 12:10-14:00
  • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
  • probleme propuse
 • A șaptea sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
  • Sâmbătă, 23 martie 2019
   • Informatică: ora 10 -11:50
   • Matematică: ora 12:10-14:00
  • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
  • probleme propuse și rezolvări
 • 20.03.2019: la secțiunea Examen de admitere sunt prezentate regulile privind recunoașterea/echivalarea rezultatelor obținute la concursuri (cf. Metodologiei de admitere 2019)
 • A șasea sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 16 martie 2019
    • Informatică: ora 10 -11:50
    • Matematică: ora 12:10-14:00
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • probleme propuse si rezolvări
 • A cincea sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 2 martie 2019
    • Informatică: ora 10 -11:50
    • Matematică: ora 12:10-14:00
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • probleme propuse și rezolvări

14.02.2019: înscrierea la Concursul FMI se poate face până în 6.05.2019 completând formularul de înscriere

 • A patra sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 16 februarie 2019
    • Informatică: ora 10 -11:50
    • Matematică: ora 12:10-14:00
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • probleme propuse și rezolvări
 • 28.01.2019: pagina web a Concursului FMI, ediția a V-a (11.05.2019) este activă
 • A treia sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 19 ianuarie 2019
    • Informatică: ora 10:00 -11:50
    • Matematică: ora 12:10-14:00
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • probleme propuse și rezolvări
 • A doua sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 8 decembrie 2018
    • Informatică: ora 10 -11:50
    • Matematică: ora 12:10-14:00
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • probleme propuse și rezolvări
 • Prima sesiune de pregătire la Matematică şi Informatică pentru examenul de admitere va avea loc
   • Sâmbătă, 24 noiembrie 2018
    • Informatică: ora 10 -11:50
    • Matematică: ora 12:10-14:00
   • in sala A02 (parter, Universitatea de Vest din Timişoara, blvd. Vasile Parvan, 4)
   • probleme propuse si rezolvari

Detalii la rubrica Sesiuni de pregatireCALENDARUL SESIUNILOR DE PREGĂTIRE

CalendarSesiuniMateInfo_ian2019.pdf

CONTACT

Adresa: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, Timiş, România, 300223.
Telefon: 0256592155 (DECANAT-cab. 236), 0256592364 (cab. 236), 0256592119 (cab. 238)
www: http://math.uvt.ro
E-mail: Secretariat: secretariat.mateinfo@e-uvt.ro, 
    Departamentul IT: support@info.uvt.ro,
Program secretariat: luni - vineri, 11-14; Secretar Şef: cab. 236.

Informaţii privind examenul de admitere şi sesiunile de pregătire: admitere.fmi@e-uvt.ro