e-sprzeciw.pl

WSZYSTKO CO DOTYCZY NAKAZÓW ZAPŁATY.

PO PROSTU.

JEŚLI OTRZYMAŁEŚ NAKAZ ZAPŁATY Z SĄDU, E-SĄDU LUB OD NOTARIUSZA I CHCESZ SIĘ OD NIEGO ODWOŁAĆ WYBIERZ PROSZĘ WŁAŚCIWĄ OPCJĘ: