Nhà Bia

Nhà Bia với tấm bia cao 1.8m ghi nhận những cảnh sắc lãng mạn của Bà Nà. Cùng với Đền Lĩnh Chúa Linh Từ, vẻ đẹp của Lầu Chuông và Tòa Tháp Linh Phong Tự chín tầng uy nghiêm, tất cả tạo nên một không gian tâm linh hiếm có tại Sun World Ba Na Hills.

“Chót vót xa trông mây lớp mây

Bà Nà núi Chúa hẳn là đây

Chuông ngân thánh thót trên đầu núi

Suối chảy rì rào dưới tán cây…”

(Thiền sư Thích Chí Tịnh)