ASSISTENT INSTRUCTEUR

De keuze om voor Assistent-Instructeur (AI) te gaan, is er geen die je gewoon een meer prestigieuze duikkaart (CMAS 4*Duiker) oplevert. Het is de weldoordachte beslissing om je opgedane ervaring niet langer voor jezelf te houden, maar te delen met mensen die de onderwaterwereld nog niet zo heel lang ontdekt hebben. Daarvoor leren we je eerst ‘leren aanleren’. Dat doen we opnieuw met een theoretisch en praktisch luik, al ligt de nadruk deze keer op didactiek. We onderwerpen je bijvoorbeeld wederom aan een schriftelijke proef, enkele duikleidingen en een reeks onderwaterproeven. Maar je zal ook moeten aantonen dat je zelf proeven kan afnemen bij minder ervaren duikers. Een 2*Duiker die voor het brevet van 3*Duiker bijvoorbeeld 1.000 meter moet snorkelen met fles op de rug, moet dat met jou aan zijn of haar zijde kunnen. Laten we gemakshalve zeggen dat je opnieuw zeker een jaar nodig hebt om dit brevet te behalen. Als zelfstandige duiker zal je in staat zijn duiken te leiden in alle wateren die courant bezocht worden door Belgische duikers, kan je beginnende of onervaren duikers begeleiden en tevens onder de verantwoordelijkheid van instructeurs bepaalde taken van deze laatste over te nemen. Je moet alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren. Je kan zelfstandig instaan voor de opleiding theorie en zwembad van een 1*Duiker en er de opleidingsduiken mee doen. Als AI ga je officieel deel uitmaken van wat misschien wel NELOS grootste troef is: het uitgebreide instructeurskader.

VOORWAARDEN

Om deel te nemen aan de examens en de proeven

 • 3* duiker zijn
 • Minimum leeftijd: 18 jaar
 • Tenminste 6 maanden gehomologeerd 3*D zijn
 • Minimum 40 duiken gedaan hebben sedert het behalen van het brevet 3*D
 • Minimaal 60 duikuren hebben
 • In totaal minimum 120 duiken gedaan hebben, waarvan:
  • 40 in de zone(30)
  • 20 in de zone(40)
  • 30 in de zone(30) in zee

ZWEMBAD

Zonder fles

 • 40 m in apneu
 • 60 seconden stilstaande apneu
 • 3 maal masker ledigen

Met fles

 • Ster met 6 duikers
 • 60 m met 3 duikers op één fles
 • 25 m in apneu
 • Uitrusting uit- en aandoen
 • 4 maal 25 m tussen 2 flessen

OPEN WATER PROEVEN

 • DL1 - duikleiding met een beginneling
 • DL2 - duikleiding met decompressieduik in de zone(40)
 • DL3 - duikleiding vanaf een boot in zone(30) in zee
 • DL4 - Een duikleiding met afname duikleiding (DL4)
 • D1 - 1.500 m vinzwemmen
 • D2 - Opstijgen van zone(40) aan 10 m/min + OSB
 • D3 - Redding van zone(15) tot 0 m + 150 m + slepen + CPR + O2
 • D4 - Zone(40): statische wisselademhaling + stijgen op 2e ademautomaat naar oppervlakte
 • D5 - Redding van zone(40) tot 15 m
 • D6 - Krachtredding van zone(40) tot 15 m

BEPERKINGEN

Dieptebeperkingen

 • Geen diepte limiet

Duikleider

 • Mag met iedereen duiken die minstens 3 duiken heeft