NELOS 3* DUIKER

De duiker die alles mag, maar niets moet, zo wordt wel eens gezegd van een 3*Duiker. Op absolute beginnelingen na kan je immers het water in met iedere andere duiker, weliswaar – naargelang het brevet van je buddy – met een dieptebeperking tot 40 meter. Zulke vrijheid is natuurlijk wel gebonden aan enkele voorwaarden, die in grote lijnen dezelfde zijn als die voor een 2*Duiker, maar dan net dat niveautje hoger. Duiken is je tweede natuur geworden, zeg maar. Enerzijds dankzij de vele tripjes langs binnen- én buitenlandse wateren met jouw duikclub, maar natuurlijk ook nadat jouw club je doorheen het opleidingsparcours voor een 3* Duiker geloodst heeft. We diepen je theoretische kennis verder uit, stellen je onderwatervaardigheden nog wat scherper in tijdens de zwembadtrainingen en begeleiden je bij een nieuwe reeks proeven in open water. Naast opnieuw enkele duikleidingen – die nog strenger geëvalueerd worden – zal je bijvoorbeeld reddingen op diepte tot een goed einde moeten brengen, of een flinke afstand zwemmen in vol duikornaat. Reken toch op goed een jaar voor dat allemaal achter de rug is, en je jezelf echt een volwassen duiker mag noemen!

VOORWAARDEN

Om deel te nemen aan de examens en de proeven

 • 2* duiker zijn
 • Minimum leeftijd: 16 jaar
 • Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten ondertekenen door hun ou-ders/voogd. Dit formulier is downloadbaar van de NELOS-website
 • Volgen van 12 zwembadlessen

Voor homologatie

 • 6 maanden 2*D zijn
 • Minstens 30 duikuren hebben
 • In het totaal gedaan hebben:
  • 60 duiken
  • 40 duiken tussen 10 en 30 meter
  • 25 duiken in de zone(30)
  • 4 duiken in Zeeland of in een ander getijdenwater met beperkte zichtbaarheid
  • 4 duiken vanaf een boot

ZWEMBADPROEVEN

Zonder fles

 • 2 maal masker ledigen
 • 25 m in apneu
 • 45 seconden stilstaande apneu

Met fles

 • Ster met 4 duikers
 • 60 m met 2 duikers op één fles
 • 20 m in apneu
 • Gecombineerde proef
 • 4 maal 20 m tussen 2 flessen

OPEN WATER PROEVEN

De proeven op 30 m mogen pas afgelegd worden na het behalen van de vereiste 25 duiken in zone(30)

 • C1 - 1.000 m vinzwemmen
 • C2 - Opstijgen van zone(30) aan 10 m/min + OSB
 • C3 - Redding van zone(10) tot 0 m + 100 m + slepen + CPR + O2
 • C4 - Zone(30): statische wisselademhaling + stijgen op 2e ademautomaat naar oppervlakte
 • C5 - Redding van zone(30) tot 10 m
 • CL1 - Duikleiding zonder bijzondere specificaties
 • CL2 - Duikleiding zonder bijzondere specificaties
 • CL3 - Duikleiding met gebruik OSB en kompas
 • CL4 - Duikleiding in de Oosterschelde met gebruik OSB en kompas

BEPERKINGEN

Dieptebeperkingen

 • Mag duiken tot maximum 40 m
 • Uitzondering: mogen duiken tot maximum 60 m: de 3*D bij wie dit expliciet op de CMAS-kaart wordt vermeld en de 3*D/KDD

Duikleider

Een 3*D mag als duikleider functioneren voor:

 • Een andere 3*D of hoger
 • Duikers vanaf 2*D en beperkt tot een maximum diepte van 30 m
 • Uitzondering: in de groep mag één 1*D zijn, als die minstens 15 duiken gedaan heeft en beperkt tot een maximum diepte van 20 m