NELOS 2* DUIKER

Een 2* duiker kan als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken. Als 2*Duiker laat je bij wijze van spreken het handje van je begeleider los en neem je zelf het voortouw bij eenvoudige duiken tot maximaal 30 meter. Je moet dus onder meer een planning kunnen opmaken, navigeren onder water, eventuele duikongevallen kunnen herkennen én er gepast op reageren. Dat houdt voor het eerst ook een reeks theorielessen in. Evalueren doen we via een schriftelijk examen, gevolgd door een zwembadexamen en een reeks proeven in open water, waarbij je voor het eerst ook zelf enkele duikleidingen doet. In principe kan je op een half jaar tijd je brevet 2*Duiker behalen, maar het comfort van je eigen tempo is ook voor ons belangrijk.

VOORWAARDEN

Om deel te nemen aan de examens en de proeven

 • 1* duiker zijn
 • Minimum leeftijd: 14 jaar
 • Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten ondertekenen door hun ouders/voogd. Dit formulier is downloadbaar van de NELOS-website.
 • Volgen van 13 zwembadlessen

Voor homologatie

 • Geslaagd te zijn in theorie, zwembadproeven, open water proeven en duikleidingen
 • 15 duiken gedaan hebben

ZWEMBADPROEVEN

Zonder fles

 • 200 m zwemmen gevolgd door 5 minuten watertrappelen of drijven
 • 20 m in apneu
 • 1 maal masker ledigen
 • 30 seconden stilstaande apneu

Met fles

 • 30 m wisselademhaling
 • Gecombineerde proef
 • 4 maal 10 m tussen 2 flessen
 • Proef met trimvest en 2e ademautomaat

OPEN WATER PROEVEN

 • B1 - 500 m vinzwemmen
 • B2 - Stijging van zone(15) tot aan de oppervlakte
 • B3 - Redding van zone(10) tot aan de oppervlakte – 50 m slepen – CPR - O2
 • B4 - Stijgen op 2e ademautomaat van zone(15) naar de oppervlakte
 • BL1 - Elementaire duikleiding
 • BL2 - Elementaire duikleiding
 • BL3 - Elementaire duikleiding

BEPERKINGEN

Dieptebeperkingen

 • Onder begeleiding van minstens een 3*D: 30 m
 • Als duikleider van een andere 2*D: 20 m

Duikleider

Een 2*D mag als duikleider functioneren onder de volgende restricties:

 • Ploeg bestaat uit twee 2*Duikers:
  • slechts 2 duikers in de duikploeg
  • beide duikers moeten minstens 18 jaar zijn
  • maximale diepte: 20 m
  • geen decoduiken
  • de duikleider moet bekend zijn met de duikplaats
  • In water met stroming en/of beperkte zichtbaarheid (o.a. Oosterschelde) moet een instructeur, die ter plekke aanwezig is, voorafgaandelijk toestemming geven
  • Geen bijzondere duiken (zoals gespecificeerd in het Veiligheidsreglement)
 • Een 2* en een 1*Duiker mogen nooit samen duiken.
 • Ploeg bestaat niet uit twee 2*Duikers
 • een 2*Duiker kan de ploeg leiden, maar de hoogst gebrevetteerde blijft verantwoordelijk en dient erop toe te zien dat planning en uitvoering van de duik in overeenstemming met de diverse reglementen en voorschriften gebeuren.