NELOS 1* DUIKER

Een 1*Duiker is een beginnende duiker die eigenlijk nog volop bezig is met te leren duiken. Normaal gezien kan je het brevet van 1*Duiker binnen een drietal maanden halen, dit dankzij een intensieve én persoonlijke begeleiding van één van de vele instructeurs die NELOS rijk is. Ben je minstens 14 jaar oud, heb je geen medische beperkingen en kan je probleemloos 100 meter zwemmen? Dan kan je leren duiken. De opleiding begint natuurlijk bij de basis. Zo ontdek je het belang van een goed gebalanceerde hoeveelheid lood, leer je je duikmasker onder water leegmaken en stel je vast dat je met zwemvinnen op het droge best achteruit loopt. Daarnaast leer je hoe je van een duikfles, een trimvest en een ademautomaat een set samenstelt waarmee je kan duiken en hoe je daar kopje onder mee gaat. Eens je basisvaardigheden onder de knie hebt en je persoonlijke instructeur daar ook van overtuigd is, mag je – uiteraard onder begeleiding van één van onze ervaren duikers – het ruime sop in. De diepte is echter beperkt tot maximum 15 meter. Na vijf positief geëvalueerde duiken en het tonen van enkele vaardigheden onder water bekom je een CMAS-kaartje met daarop een blinkende eerste ster!

VOORWAARDEN

 • Minimaal 14 jaar oud zijn bij aanvang opleiding
 • Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten ondertekenen door hun ouders/voogd. Dit formulier is downloadbaar van de NELOS-website
 • Een tiental zwembad lessen gevolgd hebben
 • 3 theorie avonden bijwonen

THEORIE

Hoewel er geen echt examen is voor het behalen van het 1* duiker brevet, worden er wel verplicht te volgen theorie lessen gegeven. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij toch bekend is met de theorie rond de duiksport.

In de theorie lessen worden volgende punten bekeken:

 • Weet hebben van druk en volumeverhoudingen
 • Samenstelling van lucht kennen
 • Soorten druk kennen (hydrostatische/atmosferische/absolute/relatieve)
 • Weten dat er uitfiltering van kleur is onder water en dat alle objecten groter en dichterbij lijken dan ze zijn
 • Weten dat men onder water de richting van waaruit een geluid komt, niet kan bepalen
 • Het principe kennen van het ontstaan van de volgende duikongevallen: longoverdruk − sinussen − oren − kolieken − tanden – maskersqueeze – decompressieongeval - dieptedronkenschap
 • Weten hoe deze ongevallen kunnen voorkomen worden
 • Weten hoe men moet reageren als men buiten adem is
 • Weten hoe men mond-aan-mond beademing en hartmassage moet toepassen
 • De vereisten voor het basismateriaal kennen
 • Gebruik van een duikcomputer: aflezen – nultijden – extra veiligheid/zwaarder instellen
 • De duiktekens kunnen gebruiken
 • Weten hoe zich te gedragen tijdens de duik: op reserve gaan − verliesprocedure − plaats in de duikploeg
 • Weten hoe te duiken met nitrox op niveau BND

ZWEMBADPROEVEN

 • 100 m zwemmen, gevolgd door 5 minuten watertrappelen of drijven
 • 100 m zwemmen met ABC-uitrusting
 • 1 maal masker ledigen
 • 10 m in apneu
 • 20 seconden stilstaande apneu
 • Fles monteren en demonteren, inclusief controle buddy
 • Gecombineerde proef
 • 50 m onder water zwemmen op ademautomaat
 • Proef met trimvest en 2e ademautomaat
 • Equiperen en rechtopstaand dalen

OPENWATER PROEVEN

 • Twee doopduiken op maximum 15 m diepte
 • Drie opleidingsduiken op maximum 15 m diepte
 • Duiken in open water mogen pas worden uitgevoerd na voltooien van de onderdelen 'theorie' en 'zwembad'
 • Deze duiken mogen uitgevoerd worden in een zwembad van minstens 15 m diepte
 • De kandidaat controleert steeds zijn eigen materiaal en het materiaal van zijn mededuiker
 • De kandidaat demonstreert in de loop van de eerste 5 duiken de vaardigheden op vaste bodem in zone(2)

DUIKBEPERKINGEN

Dieptebeperkingen

 • Eerste 5 duiken: maximum 15 m
 • Daarna: maximum 20 m

Samenstelling duikgroep

 • Doopduiken (eerste 2 duiken) onder leiding van minstens 1*I
 • Opleidingsduiken (vanaf duik 3) onder leiding van ten minste AI
 • Na minstens 15 duiken onder leiding van ten minste 3*D (maximum één 1*D in de groep)