ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะ (ซื้อผ้าที่ใช้ตกแต่ง).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom


ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563


หนังสือ เชิญชวนนำเสนอราคาหนังสือเรียน.pdf

เชิญชวนนำเสนอราคาหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศผู้ชนะ (ทำป้ายไวนิล).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการจัดภูมิทัศน์ตกแต่งอาคารสถานที่และจัดทิทรรศการ


ประกาศผู้ชนะ (1).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดภูมิทัศน์ตกแต่งอาคารสถานที่และจัดทิทรรศการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง