📢ข่าวประกาศ ประจำวันที่ 27 มิ.ย. 2567
📢ข่าวประกาศ ประจำวันที่ 23 เม.ย. 2567
  • ประกาศ!! ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2567 
>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<
📢ข่าวประกาศ ประจำวันที่ 4 เม.ย. 2567
  • ประกาศ!! ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก) ดูประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา >>

📢ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประจำปีการศึกษา 2567 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>
📢เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>
📢เกณฑ์ในการสมัครเข้าเรียนชั้นเคลื่อน 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>

วารสารประจำเดือน เมษายน 2567

วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

วารสารประจำเดือน ธันวาคม 2566

วารสารประจำเดือน มีนาคม 2567

วารสารประจำเดือนมกราคม 2567

วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

เยี่ยมชมวารสารรายปีการศึกษา >> 

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

25670412 vaping.mp4
733342903.470457.mp4

สหวิทยาเขตรัชวิภา