รับสมัครนักเรียน 61

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถแจ้งความจำนง ได้ที่ www.bangkok2.org ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป