Våra traditioner

Våra traditioner

På Djursholms scoutkår har vi några evenemang som vi brukar försöka hålla fast vid varje år. Det ger oss vår speciella prägel och fasta struktur.

Valborg

På Valborgsmässoafton har vi det ärofyllda ansvaret för att tända elden vid Germaniaviken. Det är framförallt de mindre och mellanstora scouterna som utför denna sed. Det går ett fackeltåg från Barracuda med fanbärare allra först. Scouterna ställer sig i en ring runt högen och på kommando går de fram och tänder elden.

Rekrytering Djursholms Torg

Varje vår har köpmännen runt Djursholms Torg en marknad. Vi brukar ha ett litet stånd där vi berättar om scouting, grillar korv och leker med knopar, livlinor eller ”Peppes pussel och pyssel”. Syftet är att rekrytera nya scouter till höstterminen.

Vårstädning

Varje vår hjälper vi Lions att städa kommunen. Vi går ut avdelningsvis utrustade med sopsäckar och ”betar av” de områden vi blir tilldelade. Detta görs under ordinarie avdelningsmöte. Det låter som en tråkig syssla, men scouterna brukar tycka att det är roligt när de kommer igång. Man vet aldrig vad man kan hitta för spännande saker.

Kårdag

På våren har vi ofta en gemensam kårdag. Den kan ha olika syften. Oftast har den förberedande syfte för sommarlägret. Ibland kan det vara en ”fixarhelg” för stugan eller båtarna. 2010 hade den en alldeles speciell prägel – det var kårens 100-års jubileum!

Sommaravslutning

Ungefär en vecka före skolslut har vi en gemensam avslutning på vårterminen. Den viktiga ceremonin med märkesutdelning sker i samband med detta.

Sommarläger

På senare år har vi genomfört sommarläger där hela kåren deltar. De äldre och mellanstora scouterna är ute en hel vecka (upptäckare-äventyrare-utmanare) och de mindre (spårare) ansluter de tre sista dagarna. Mycket trevligt och oerhört uppskattat av stora och små, gamla och unga.

Kårhajk

Några år har vi även haft en kårgemensam hajk på hösten. För att så många som möjligt ska kunna vara med är den från fredag till söndag i närheten av Stockholm. Vi lånar gärna andra scoutkårers hajkstugor och har riktigt mysigt tillsammans.

Lilla julafton

Sista veckan på skolterminen har vi en gemensam avslutning på höstterminen. Scouterna tar emot märken som de har bevisat kunskap eller färdighet för.