Kårstämman

Kårstämman

Djursholms Scoutkår är en demokratiskt styrd förening där alla registrerade medlemmar (dvs alla barn, ungdomar och vuxna som är scouter eller scoutledare) har rösträtt. En gång per år hålls ett stort möte dit alla medlemmar är välkomna för att vara med och bestämma. Detta stora möte är kårstämman, och den brukar hållas i slutet på februari varje år.

Kårstämman är ett möte då vi bestämmer riktlinjerna för kårens arbete. Du som medlem kan påverka genom att skriva ett förslag (en motion) till kårstämman. T.ex om att kåren skall börja sopsortera. Sedan är det upp till kårstyrelsen att försöka se till att det blir som medlemmarna vill. Motionen ska skickas in till styrelsen senast en vecka innan kårstämman äger rum.

Under kårstämman går vi också igenom hur kårens ekonomi skötts under den tid som gått sen den förra kårstämman. Det gör vi genom att granska RESULTATRAPPORT och BALANSRÄKNING (se nedan för förklaring). Detta för att kårens pengar ska skötas ordentligt och inte slarvas bort.

Det som tas upp under kårstämman är det som står i KALLELSEN. I kallelsen finns en dagordning (lista på det som tas upp) för kårstämman. Under mötet väljs också de som ska sitta i styrelsen, t.ex kårchef, kassör, medlemsfogde med flera.

Viktiga dokument som tas upp under kårstämman:

  1. Verksamhetsberättelsen - berättelse om vad de olika avdelningarna gjort under året som gått. Vad har styrelsen jobbat med och hur går det för scoutkåren? Kul att läsa om allt som hänt och många fina bilder!
  2. Resultatrapport har med ekonomin att göra. Rapporten beskriver vilka intäkter kåren haft och hur vi gjort av med alla pengarna.
  3. Balansräkning har också med ekonomin att göra. Skildrar hur mycket vi har i spargrisen och hur våra tillgångar/skulder ser ut
  4. Revisionsberättelse - efter att revisorn granskat kassörens bokföring skriver hon eller han en revisionsberättelse som ska säga om ekonomin skötts. Om pengarna slösats bort på resor till Bahamas ska revisorn protestera och varna medlemmarna för att kårens pengar slösas bort.