Våra avdelningar

Våra avdelningar

I Djursholms scoutkår finns två avdelningar för spårare (8-9 år), två för upptäckare (10-11 år), en för äventyrare (13-15 år) och en för utmanarscouter (16-18 år).

Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker att vara utomhus så mycket som möjligt.

Måndagar:

Sjöfåglarna 8-9 år och Spejarna 12-14 år 18.30-20.30

Tisdagar:

Mimer 10-11 år 18.30-20.00

Onsdagar:

Vildfåglarna 8-9 år 18.30-20.00 och Överlevarna 15-18 år 19.00-21.00

Torsdagar:

Idun 10-11 år 18.30-20.00

I de yngre avdelningarna lär man sig genom lekar, t ex. livlinestafett och skattjakt med karta, medan man i äldre avdelningarna arbetar i patruller och efter mottot ”learning by doing”. På schemat kan det finnas bla eldning och cykelorientering.

Utmanarscouterna/seniorerna arbetar mer självständigt än de övriga avdelningarna och planerar sin verksamhet i stort sett själva. Varje termin brukar alla avdelningar ha minst en hajk och till sommaren har vi kårläger.

Prova-på-möten för nya scouter

I början av höstterminen brukar vi arrangera prova-på-möten för de minsta scouterna 8-9 år. Datumen kommuniceras till de som anmält sig på intresselistan

Om du är lite äldre och vill testa scouting kan du också kontakta avdelningsledaren genom att komma förbi någon kväll då vi har aktivitet.