Intresseanmälan och efterregistrering av scout

För att vi ska kunna nå dig som förälder med information och bjuda in er till ett första möte behöver vi få in kontaktuppgifter

Normal får ni inbjudan i början av höstterminen det år er dotter / son fyller 8 år, men vissa avdelningsledare kan göra avsteg och kontaktar i så fall under terminens gång.

Vi vill också att scouter som startat direkt i en avdelning, exempelvis kommit med en kompis i början av hösten, anmäls i efterhand via intresseanmälan nedan.

I formuläret ber vi om personnummer för att kunna registrera er dotter / son i nationella scoutregistret när det blir dags efter ett par prova-på-gånger. Nationella nivån administrerar fakturor och försäkringar. Födelsedatumet ligger även till grund när vi inför varje höst flyttar scouter uppåt i avdelningarna.

Ingen åldersgräns, gratis och inte bindande

Det finns ingen åldersgräns att ställa sitt barn i kö. Yngst anmälda intressent hittills var två år. Det kostar inte heller något att stå med och är inte bindande.

Intresseanmälan är uppbyggd som en liten "guidad tour" till scouting och Djursholms scoutkår. Avsätt ca 10 minuter.

Gör Intresseanmälan