Workshop 9:

Inzoomen op muzische ontwikkeling

door Simon Vandekerckhove,

de andere drijfveer achter ‘Oetang’ bvba.

Tijdens deze sessies zoomen we in op Muzische Ontwikkeling. Enerzijds door de drie muzische ontwikkelthema’s uit te vlooien en te verhouden tot elkaar. Anderzijds door enkele cruciale verbindingen met andere ontwikkelvelden te maken in functie van krachtig muzisch werken. Binnen het ZILL-kader (her)situeren we zo ook begrippen als: kunst, beschouwen, creëren, creativiteit, expressie, technieken …