Workshop 8:

ZILL en mediakundige ontwikkeling

door Marcel Vanlommel ,

pedagogisch begeleider team basisonderwijs voor de Dienst Curriculum & vorming (internationalisering, mediakundige ontwikkeling en ict) binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is er ook verantwoordelijk voor de mediakundige ontwikkeling in ZILL.

Hij zat de leerplancommissie mediakundige ontwikkeling voor. Daarnaast heeft hij heel wat ervaring als pedagogisch ICT-coördinator.

In deze sessie verdiep je je in het ontwikkelveld mediakundige ontwikkeling tot op niveau van de leerlijnen én met inbegrip van achterliggende kaders.

  • Je zoekt naar de meerwaarde van het combineren van ontwikkelvelden voor het maken van onderwijsarrangementen en leerkansen voor leerlingen.
  • Je combineert zelf doelen uit de persoonsgebonden ontwikkelvelden en ‘mediakundige ontwikkeling’ om tot een onderwijsarrangement te komen.
  • Je bekijkt goede praktijkvoorbeelden.
  • Je verdiept je in ‘computationeel denken’ en ‘programmeren in de basisschool’

Werkvorm: ruimte voor overleg, discussie en collegiale uitwisseling van ervaringen.

Marcel.mp4