Workshop 7:

Ontwikkelen van tijdsbesef en tijdskaders binnen ZILL

door Jan Tilley,

nu pedagogisch begeleider team basisonderwijs voor de Dienst Curriculum & vorming (leergebied wereldoriëntatie) binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij was voordien leerkracht, nascholer, directeur en docent lerarenopleiding.

Heb jij je al afgevraagd waar tijd vandaan komt? Of hoe je een dag in een flesje krijgt? Of waarvoor we een kaarsenklok gebruiken? En als je de leeftijd van de aarde in één jaar verbeeld, wat gebeurde er dan op 26 maart? Hoe stel je een dag, een week, een jaar, een eeuw voor met duploblokken? Wie zijn Chronos en Kairos? En wanneer gebeurt iets eerst? Als je straks, spoedig of zo dadelijk zegt?

Vanuit oriëntatie op tijd gaan we op zoek naar de antwoorden van deze en nog andere vragen. En meteen verkennen we wat we binnen Zin in leren! Zin in leven! terugvinden over tijdsbesef en tijdkaders.

Tijd.mp4