Workshop 6:

ZILL – motorische en zintuiglijke ontwikkeling binnenstebuiten …

door Lieve Van Lancker ,

pedagogisch begeleider team basisonderwijs voor de Dienst Curriculum & vorming (leergebied bewegingsopvoeding) binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Het ontwikkelveld motorische en zintuigelijke ontwikkeling biedt kansen aan leraren en leermeesters bewegingsopvoeding om samen versterkend aan een harmonische ontwikkeling van leerlingen te werken. Je krijgt in deze werkwinkel meer inzicht in dit ontwikkelveld. Keuzes worden toegelicht en dwarsverbanden met andere ontwikkelvelden en thema's worden verduidelijkt. Je kan ook een antwoord krijgen op de vraag waar bewegingsopvoeding zich nu situeert.

Ontwikkelingsveld.mp4