Workshop 5:

Persoonsgebonden ontwikkelen in ZILL

door Dominik De Keyzer,

sinds 2014 pedagogisch begeleider binnen de dienst Curriculum en vorming, team BuO, voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij stond 23 jaar voor de klas in De Spycker Brugge, BuO T3.

In deze sessie ontdek je de inhouden van de ontwikkelvelden socio-emotionele ontwikkeling, innerlijk kompas en initiatief en verantwoordelijkheid en de daarbij horende ontwikkelthema’s. Je ontdekt de samenhang binnen elk ontwikkelveld en experimenteert zelf hoe deze doelen mogelijks nagestreefd kunnen worden.

Dominiek.mp4