Workshop 4:

Hoe een schoolbreed doel of project met ZILL aanpakken en ondersteunen?

door Anne Verhoeven ,

teamverantwoordelijke team basisonderwijs voor de Dienst Curriculum & vorming binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Centraal in deze werkwinkel staat hoe ZILL een schoolbreed doel of schoolbreed project kan ondersteunen.

Tijdens de werkwinkel gaan we intensief aan de slag met de ZILLsite en leren die zo beter kennen. Een laptop of tablet is dus absoluut noodzakelijk in de werkwinkel! In zo’n schoolbreed project ga je als school samen aan de slag. Een schoolbreed project kan ontstaan uit het opvoedingsproject, een gebeurtenis in de omgeving, een accent dat je als team belangrijk vindt; bijvoorbeeld: een duurzame school zijn, de visie van de patroonheilige/stichter van de school levendig houden, een schooleigen leerlijn rond sociale vaardigheden, sterk inzetten op ict, iets uit de actualiteit of een jaarlijks terugkerende gebeurtenis in de kalender.

In de werkwinkel zèlf zetten we in op dat laatste. We werken concreet rond moeder- en vaderdag. Welke leerplandoelen zet je in de kijker als schoolteam, waarop zet je in? Hoe kan ZILL je daarbij een hand reiken? We verbinden het thema met de eigen schoolrealiteit: Welke doelen zijn voor onze school binnen dat thema belangrijk? Hoe geven we een leerlijn vanuit ZILL vorm voor onze school?

Ik verwacht van jou als deelnemer een actieve inbreng tijdens de sessie, het is namelijk een échte werkwinkel. Je brengt zelf een laptop of tablet mee!Daarvoor krijg je een interactieve werkwinkel met materialen, werkvormen en ideeën waarmee je snel met jouw team aan de slag kan. Zelfs dit schooljaar nog!

Het maximaal aantal deelnemers is wel beperkt tot 25.

Project ondersteunen.mp4