Workshop 3:

ZILL & het jonge kind

Deze workshop is volzet!

door Soraya Fret,

pedagogisch begeleider team bao voor de Dienst Curriculum & vorming (kleuteronderwijs – het jonge kind) binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Wat betekent Zin in leren! Zin in leven! voor het opvoeden en onderwijzen van onze jongste leerlingen? Welke kansen en uitdagingen biedt het?

Tijdens deze werkwinkel beleven we samen één dag in de kleuterschool. Aan de hand van foto- en filmmateriaal nodigen we je uit om het nieuwe decor actief te verkennen. We zoomen in op nieuwe accenten en staan stil bij inspirerende onderwijs-arrangementen.

Kleuterschool.mp4