Workshop 2:

Onderwijs grand-cru: Zin in leren! Zin in leven! als spiegel voor onderwijskwaliteit

door Kris De Ruysscher,

gestart als leraar lager onderwijs, werd directeur basisonderwijs en later pedagogisch begeleider muzische vorming en relationele vorming. Nu is hij projectleider Zin in leren! Zin in leven! binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Tijdens deze sessie vertrekken we van het Referentiekader Onderwijskwaliteit. We onderzoeken bij welke items Zill een handvat vormt om de interne kwaliteitszorg te realiseren.

Daarenboven gaan we na welke kwaliteitscriteria in Zill zijn ingebed en hoe ze kunnen gehanteerd worden in functie van praktijkonderzoek en kwaliteitszorg.

In de ZILLfichekit zit een instrumentarium dat mogelijkheden biedt voor de individuele leraar én het schoolteam om de onderwijsinhouden te beheren. Die mogelijkheden verkennen we. Aansluitend geeft de sessieleider suggesties voor scenario’s die hierbij kunnen gevolgd worden.

Kris.mp4