Workshop 14:

Zin in goed onderwijs Frans

door Greet van Mello,

onderwijzer en heeft in die functie 26 jaar les gegeven, vooral in het vijfde en zesde leerjaar. Na een kort intermezzo als nascholer, maakte ze 10 jaar geleden de overstap naar de pedagogische begeleiding, waar ze zich – op niveau Katholiek Onderwijs Vlaanderen - vooral verdiept in Frans en vreemde-talenonderwijs.

Veel kinderen kijken vol verwachting uit naar hun eerste lessen Frans. Een nieuwe taal leren; daar zijn ze best enthousiast over. Maar … vaak verdwijnt dat enthousiasme na een tijdje.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen er niet alleen zin in houden om Frans te leren maar het ook echt gebruiken? Het antwoord is: zorgen voor goed taalvaardigheidsonderwijs Frans. Dat is gemakkelijk gezegd, maar hoe kunnen leraren daaraan werken? Daar gaan we in deze sessie dieper op in. We zoeken samen een antwoord op de vragen:

1. Wat is goed taalonderwijs Frans binnen het leerplanconcept Zin in Leren! Zin in Leven!?

2. Hoe kunnen leraren de taalontwikkeling Frans van de leer-lingen optimaal stimuleren?

3. Hoe kunnen ze goed taalonderwijs Frans vorm geven in het nieuwe leerplanconcept?

We werken met praktijkvoorbeelden, maken ruimte voor overleg, discussie en collegiale uitwisseling van ervaringen.

Frans.mp4