Workshop 13:

Verkennen van het ontwikkelveld taalontwikkeling Nederlands

door Fien Loman,

pedagogisch begeleider team basisonderwijs voor de Dienst Curriculum & vorming (leergebied taal) binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Tijdens deze workshop gaan we op een (inter)actieve manier op zoektocht doorheen het ontwikkelveld taalontwikkeling Nederlands. Je maakt kennis met achtergrond, opbouw, praktijk- en implementatievoorbeelden. Daarnaast is er tijd voor jouw leervragen.

Jozefien.mp4