Workshop 10:

Verkennen van het ontwikkelveld wiskundige ontwikkeling

door Sabine Jacobs,

pedagogisch begeleider team basisonderwijs voor de Dienst Curriculum & vorming (leergebied wiskunde) binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In Zin in Leren!, Zin in Leven! kiezen we voor stevig wiskunde-onderwijs voor àlle leerlingen. Ben jij benieuwd hoe ZILL kan helpen om degelijk wiskunde-onderwijs vorm te geven, kom dan zeker naar deze werkwinkel!

Drie vragen staan centraal:

1) Waarom is wiskunde en wiskundig denken zo belangrijk?

2) Hoe krijgt de ontwikkeling van wiskundig denken vorm in het nieuwe leerplan?

3) Wat betekent dit concreet voor de klasvloer?

In deze werkwinkel ontdekken we samen de antwoorden op het waarom, het hoe en het wat van goed wiskundeonderwijs in Zin in Leren!, Zin in Leven!.

Wiskunde.mp4