Workshop 1:

Intervisie: de veranderende leer- en leefomgeving

door Maarten Soete,

één van de drijfveren achter 'Oetang' bvba.

ZILL daagt scholen uit om eigenaarschap op te nemen. De komst van ZILL creëert ruimte om na te denken over de veranderingen die nodig zijn in de leer- en leefomgeving en kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Misschien voel jij als directeur ook dat momentum aan: tijd om identiteit, beleid, organisatie of aanbod onder de loep te nemen?

Tijdens deze intervisie zoeken we het evenwicht op tussen aangebrachte kapstokken, concrete uitwisseling tussen collega-directeurs en reflectie over de eigen schoolwerking. De intervisie levert inspiratie en houvast op om aan verandering te beginnen werken.