Dagboek

2019 Hoogtepunte:

20 - 24 Januarie : Week van Gebed

26 Januarie : Kerkraad Spanbou

8/9 Februarie : Toerustingsnaweek

22 Februarie : Gemeente Saamkuiergeleentheid

1 Maart : Wêreldbiddag : Vroue

2 Maart : Wêreldbiddag : Manne

14 Maart : Kerkraadsvergadering

EREDIENSTYE VERANDER NA 09:30

18 - 20 April : Kruisstasies 09:00 - 15:00

21 April : Paasfees en Paasviering

30 Mei : Hemelvaartdiens 18:30

1 Junie : Dankfeesbasaar en Padwedloop


2 - 6 Junie : Pinksterreeks 18:30

9 Junie : Pinksterfees

13 Junie : Kerkraadsvergadering

26 Julie : Winterdinee

18 Augustus : Nagmaal en Kinderdiens, tee na die diens

12 September : Kerkraadsvergadering

20 Oktober : Jubelfees

27 Oktober - 24 November : Vyf weke van groei

14 November : Kerkraadsvergadering

1 Desember : Kerssangdiens 19:00

15 Desember : 19:00 Piekniek; 20:00 Kersliedere by Kerslig

25 Desember : Kersdienste : Hoekwil - 08:00 en 10:00

31 Desember : Oujaarsdiens 19:00