STEM-TOON

DIE VLEIE GEMEENTE HET 'N TONEEL- EN SANGBEDIENING

OP DIE BEEN GEBRING

STEM-TOON

Almal het gawes

Die banges en die brawes!

Daardie gawes moet jy bring

Dit kan rimpels maak wat ver uitkring!

Ons wil konsert hou, sing, dramatiseer

en in alles ons Skepper God vereer!

Ons wil sing en dans en vrolik wees,

kreatief en skeppend boekvoorlees!

Miskien se jy, ek kan g'n sing,

of toneelspeel of dans, om eer te bring.

Maar ek kan timmer, kap en verf,

of met naaldwerk en gebak bederf.

Bring! Bring daardie gawes na die kerk...

Ons wil begin, dis tyd vir werk!

Klank assistent, skoonmaker, IT man...

Kom almal saam vir `n gedugte span!


Hiermee word beoog om `n kreatiewe platform te stig vir mense met `n kreatiewe gees en skeppende idees.

Die bediening het verskillende fasette en word aangewend as deel van Woordverkondiging, of vir fondinsameling, kultuuraande en so meer.

Dis nie net mense met woord, sang en toneelgawes wat benodig word nie, maar ook diegene wat hardwerkend is en op enige denkbare manier kan help om hierdie bediening van die grond af te kry.

Produksies kan nie op planke gebring word sonder "mense agter die skerms nie". Dis ook agter julle bloed (gawes), wat ons aan is!!

Daar is `n groot ruimte vir jongmens-, tiener- en kindergawes ook!!!

Gaan krap in jou binneste en stof daardie langverbergde gawe af en kom hang hom in ons vertoonkas...ons gaan dit beslis kan gebruik.

Kontak Stephanie Botes by 082 499 8680 of deur die onderstaande vorm in te vul en op "Submit" te kliek!