Kommunikasie

Kontak die onderstaande persone vir navrae.


Kommunikasie:

Die Visvanger: Nuus, foto’s, advertensies; bemarking, elektroniese media

Magda van Zyl 044 850 1343; 073 174 4186

Klank en Visueel:

Tony Rose 044 877 0369; 073 220 1408