Bankbesonderhede

Bankbesonderhede:

NG Die Vleie

Nedbank

Takkode: 153614

Lopende rekening nr: 1536012963

(gebruik u voorletters en van as verwysing)