Kontak OnsKantoorure: Dinsdag – Vrydag 08:00 – 12:00

Tel: 044 850 1610

Skriba: Rinette Ferreira

Sel. 083 324 8935 : dievleiekantoor@gmail.com

Koster: Tony Rose

Sel. 073 220 1408 : tony@wildwhispers.co.za

Kassier: Gera Botes

073 404 9660 : dievleiengkerk@gmail.com