Wêreldsending

Wêreldsending:

Interaksie met die sendingveld

Hans Roux 044 850 1008; 082 445 9896 of

Jane Mouton 044 850 1143; 082 455 3883MISSIE: Die geestelike, emosionele en finansiële ondersteuning van geselekteerde sendelinge en sendingaksies wêreldwyd en die motivering van ons gemeente tot aktiewe meelewing met die sendingopdrag.