Uitreiking

Matthi Theron

Sel: 082 303 8402


MISSIE:

Ons reik uit in liefde en onder leiding van die Gees na ons gemeenskap om hulp te verleen waar nodig en om siele vir God se Koninkryk in te win.