Toerusting en Kleingroepe


Bybelstudie/Dissipelskap/Selgroepe

Willie Verwey 082 871 4991

MISSIE: Om lidmate die geleentheid te bied om betrokke te raak by Bybelstudie-, dissipelskap-, omgee- en selgroepe en sodoende geestelike te groei.

Groepbyeenkomste:

Sondag 18:00 Paul Vorster 044 877 0503 (Selgroep)

Maandag 14:00 Vakant

Tuesday 09:30 Ruth Kumst 084 595 3830 (English Bible Study group in Bo-kamer)

Woensdag 09:00 Vakant (Dissipelskap)

Woensdag 09:00 Rina Gerber 044 850 1031 (Bybelstudie)

Donderdag 09:30 Paul Vorster 044 877 0503 (Manne Bybelstudie)

Donderdag 09:30 Christea Smith 044 877 0177 (Wildernis Dames Bybelstudie)

Donderdag 09:30 Elsa le Roux 044 877 0654 (Die Duin Dames Bybelstudie)

Donderdag 14:30 Gera Botes 044 877 1717; 073 404 9660 (Dames Koinoniagroep)