Jeugbediening

Elaine le Roux 044 850 1640

en Tiny du Preez


MISSIE: Om die evangelie op die kind se vlak oor te dra sodat hul van kleins af ‘n verhouding met die Here kan hê.

Kategese-klasse:

- Voorskool

- Gr. 1-4

- Gr. 5-7

- Gr. 8-10

- Belydenisklas