Gemeentebediening

Gemeente Gebedsgeleentheid:

Donderdae 08:30 in die Bo-kamer

Almal welkom!

Pierre Ferreira 044 850 1586; 082 826 2990