Gemeentebediening

Pierre Ferreira 044 850 1586; 082 826 2990

Gemeente Gebedsgeleentheid:

Donderdae 08:30 in die Bo-kamer

Danie J van Rensburg 072 246 5144

Almal welkom!