Finansies en Administrasie

Petro Crafford

044 850 1953; 082 926 6832

MISSIE: Die bediening hanteer die gemeente se finansies en sien toe dat fondse wat beskikbaar is, met oorleg bestuur word volgens die visie van die gemeente of soos versoek deur skenkers.