Finansies en Administrasie

André Meyer

082 900 1268

MISSIE: Die bediening hanteer die gemeente se finansies en sien toe dat fondse wat beskikbaar is, met oorleg bestuur word volgens die visie van die gemeente of soos versoek deur skenkers.