Diensverhoudinge

Gerda Visser

044 877 0222; 082 475 4660

MISSIE: Die deurlopende bestuur van alle personeelaangeleenthede van die gemeente.