Diensbaar vir God

Voltooi asseblief onderstaande vorm en kliek op "Submit"

Die Vleie se gemeentegrens strek oor die hele Wildernis en omgewing. Hierdie gebiede sluit in Wildernis, Wildernishoogte, Hoekwil, Rondevlei, Kleinkrantz en plaasgemeenskappe so ver as Karatara.


Diensterreine waarby lidmate kan inskakel sodat ons almal diensbaar vir God kan wees is, hier onder gelys: